Εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ - Growth

Τριάντα χρόνια συμπληρώνουν τα πακέτα χρηματοδότησης έργων υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των οποίων έχουν γίνει πολλά έργα στην χώρα μας.

VIDEOS Δείτε περισσότερα